Ceník

Základní sazby
za jednu normostranu
cílového textu
  do ČJ do NJ
osobní a obchodní korespondence 170,-Kč 250,-Kč
technické a odborné texty 200,-Kč 250,-Kč
právní texty 200,-Kč 250,-Kč
reklamní texty, prospekty 200,-Kč 250,-Kč
soudně ověřené překlady 250,-Kč 350,-Kč
Normostranou se rozumí 1800 znaků včetně mezer mezi slovy.


PhDr. Denisa Gritzová
Komenského 410
543 71 Hostinné
Tel.: +420 605 524 344
E-mail: denisa@dnpreklady.com