Podmínky

  1. Základní sazby jsou uvedeny za 1 normostranu (NS) cílového textu. Normostranou se rozumí 1800 znaků včetně mezer mezi slovy (tj. 30 řádků po 60 úhozech) +10% za textové zpracování. Počet normostran se zaokrouhluje na celé poloviny, minimem je 1 normostrana.
  2. Běžný časový limit pro vypracování překladu je 6 normostran cílového textu za 1 pracovní den. Den převzetí a odevzdání se nepovažují za pracovní dny.
  3. Pokud zakázka spěchá, je možné se dohodnout na expresním termínu - max. 12 normostran za 24 hodin.
  4. Výchozí text musí být dobře čitelný, gramaticky správný, s jasnými jazykovými formulacemi.
  5. Objednavatel sdělí účel překladu (zamýšlené použití přeloženého textu). Jinak bude překlad realizován jako text pro informaci. Není-li dohodnuto jinak, považuje se za vyhovující, bude-li překlad dodán v čistopisu psaném na počítači po jedné straně papíru s náležitými okraji a očíslovanými stranami (v podobě, která vyhovuje požadavkům kladeným na předlohy pro reprodukci a tisk).
  6. Slevy se mohou poskytnout na rozsáhlejší práce, při dlouhodobé spolupráci nebo jedná-li se o hrubý překlad.
  7. Ochrana osobních údajů GDPR


PhDr. Denisa Gritzová
Komenského 410
543 71 Hostinné
Tel.: +420 605 524 344
E-mail: denisa@dnpreklady.com